Правилата на играта

Упражнения

1. Индивидуално упражнение: да бъдем внимателни към усещанията в ежедневието ни.
Изберете един елемент от вашето ежедневие и опишете, чрез образи и звуци, усещанията, които той предизвиква у вас. Например, по пътя към училище: светофар, когато свети червено, кръстовище, стена, врата, или още – дърво, животно и т.н. (без музика или думи).
Продължителност : 2 мин.

2. Упражнение на малки групи : създаване на усещане чрез различни сетива
В определено от вас място, всяка група избира едно сетиво (зрение, слух, мирис, докосване, вкус, кинестезия) и го интерпретира чрез звук и образи (музика и говор са позволени). Във всяка група, един ученик заснема един план, после го предава на друг, който го гледа и реагира, заснемайки план на свой ред и т.н. Всеки ученик, който заснема свой план е гледал САМО предходния на него.
Продължителност за всяко сетиво : 2 мин.

3. Усещане и музика (колективно или на групи)
Упражнението трябва да бъде измислено от ментора и/или учителя във всяко ателие, за да изрази усещания на базата на музика, избрана от тях (без песни).
Продължителност: 2 мин.

ФИЛМ – ЕСE

Филмът-есе ще има свободна форма, но включвайки ако е възможно два подхода от следните: игрален, документален, експериментален.

Усещанията няма да бъдат изразени чрез диалози, а чрез работа върху избора на локации, кадрирането, звукът, ритъмът, светлината, материите и др.

Във всеки филм ще има:
усещания, възприемани от едно или повече лица
изолирани усешания, създадени директно за зрителя, без да минават през хора

Продължителност : 10 мин. (с включени финални надписи)

Блогът

Блогът ще бъде онлайн от октомври 2019.
Би било добре самите ученици да публикуват в него. Това е безценна възможност, която позволява на всички групи да се опознаят и да контактуват преди срещите във Френската национална филмотека през юни. Блогът също така позволява на родителите да научат повече за кино приключенията, които техните деца изживяват.
През цялата година всяко ателие може да публикува снимки, кратки впечатления от гледаните откъси, филми, от заснемането на упражненията и филма-есе…
Всеки може да се изразява на собствения си език, но ще сме ви благодарни ако можете да преведете написаното на френски или английски език.
Като начало всяко ателие публикува представяне на групата и мястото на ателието, преди края на месец октомври 2019.
През настоящата година не се колебайте да водите дневник на усещанията, да измисляте кутии за усещания и др.

Les commentaires sont fermés.