ПРАВИЛА НА ИГРАТА

За да помогнем при реализацията на всяко упражнение и на филма-есе, предлагаме на вашето внимание откъси от филм в съответната типология, които трябва да бъдат видяни от всички ученици (според възрастта им). Тези откъси ще бъдат публикувани онлайн.

Заснетите места трябва да бъдат избрани извън училищната сграда. Ако са пронудени да снимат в училище, при невъзможност да излизат (за заснемането на упражненията), учениците трябва да открият места в тяхното училище, различни от добре познатите класна стая, училище двор и т.н.

Упражнения

Първото упражнение трябва да бъде заснето от всички ученици. Ако няма достатъчно време, за да бъдат заснети всички упражнения от всички ученици, 2-рото и 3-тото упражнения ще бъдат реализирани от различни групи.

1/ Индивидуално упраждение (или по двойки), ако е възможно извън учебно време: Представете едно място, което е от значение за вас, фотографирайки го (3 или 4 снимки) или заснемайки го (от един до четири плана, 2 минути максимум). Бъдете сигурни, че успявате да покажете чувството, което това място предизвиква у вас. Мястото трябва да бъде представено с реални персонажи или без  герои.

2/ Упражнение на малки групи: Изберете едно място и снимайте входа на това място: малко преди и в момента на пресичане на прага. 2 минути максимум. Нека избраното място да бъде, по възможност, едно от местата показани при първото упражнение.

3/ Упражнение на малки групи: Снимайте едно място в настоящето, въвеждайки друго време (например минало). Това ще се случи най-вече (но не изцяло) чрез работа върху саундтрака (глас, звуци, музика…), звукът и образът могат да бъдат десинхронизирани. 2 минути максимум.

Филм есе

Реализирайте филм, в който някой открива на друг (или на няколко човека) място, което познава. Откритието на мястото трябва да бъде свързано с личен емоционален залог на един от персонажите. Реинвестирайте във филма работата от упражненията за заснемане на място. Продължителност на филма (финалните надписи включително) : от 5 до 10 минути максимум.

Участие в блога на всички

Преди края на октомври :

  1. Всяко ателие се представя със снимки, придружени от коментар: групата, мястото, където се провежда ателието, къде се намира училището, залата за ателието, избраните места.

През цялата учебна година :

  1. снимки с коментар от заснемането на упражненията

  2. кои са филмите или откъсите от филми, гледани за ателието: образи (фотограми) от филми и коментари

  3. снимки с коментар от заснемането на филма – есе

  4. всички инициативи са добре дошли…

Снимки и рисунки на места (които ще бъдат качени на сайта и блога) : Изберете, съберете ги по категории, измислете истории (които са се случили или ще се случат на това място), дайте им име, представете си саундтрак (наративни звуци или атмосфера)…

Други предложения : Открийте различни места във филм, който сте изгледали изцяло, изберете фотограми. Представете си различни гледни точки върху едно и също място (според различните хора, които го посещават, по различно време и т.н.)…

Les commentaires sont fermés.